Affisch baserad på en text av Kristina Lugn, ur pjäsen Vera."Hur kort livet än är, så är det en ynnest att få vara jag eftersom jag är det erbjudande jag fått."
 
 

GRAFISK FORM

RÖRLIGT

ILLUSTRATION

CHARACTERS

ART DIRECTION

KONTAKT