Affisch. Ett hopkok av figurer ur min skissbok 2005..
 
 

GRAFISK FORM

RÖRLIGT

ILLUSTRATION

CHARACTERS

ART DIRECTION

KONTAKT