Vinjett till UR´s program "Jorden".Skolprojekt på Beckmans Designhögskola 2005.
 
 

GRAFISK FORM

RÖRLIGT

ILLUSTRATION

CHARACTERS

ART DIRECTION

KONTAKT